Magazín pro mladé kluky

Tento web chce být mostem mezi tebou a světem holek. Témata : kluci, holky, rande, sbalit, sex, láska a polibek.

DŮVĚRNÉ . . .


MUŽ A SEXUÁLNÍ POKUŠENÍ

Sedí misionář spolu s indiány u táborového ohně a rozmlouvají o víře.  Nedávno pokřtěný náčelník nadšeně evangelizuje ostatní indiány.  Nakonec říká :
"Každý den se  ve mně  bijí ti dva psi - pes mého dřívějšího života a pes mého křesťanského života. "

"No, a který vyhrává ? ", ptá se dychtivě jeden mladý indián.
Náčelník se zamyslel a pak řekl :
" Ten,  kterého víc krmím."

Obsah této rubriky:

* ŠKODÍ ONANIE (MASTURBACE) ZDRAVÍ?

* MUŽI A SEXUÁLNÍ POKUŠENÍ - Bill Perkinsn

* FALEŠNÁ STYDLIVOST

* PORNOGRAFIE

* HOMOSEXUALITA

**********************************************************************
. Škodí onanie ( masturbace ) zdraví?
Tak to je otázka, na kterou jsme si sami netroufli. Pro odpověď jsme raději zašli k odborníkovi. Tvůj dotaz jsme předali na http://dekanat.johns.cz/ a zde je odpověď :

Může katolík masturbovat (onanovat)?

Odpovídá: PhDr. Libor Ovečka, Th.D.SBD, pedagog Jaboku - Vyšší sociálně pedagogické a teologické školy, kde přednáší etiku a morální teologii.


Otázka není zcela správně položena. Mravní normy mají univerzální platnost, a zavazují tedy všechny lidi bez ohledu na církevní příslušnost. Otázka by tedy měla znít : Smí člověk onanovat?

Onanie neboli masturbace je velmi častým jevem, zejména u dospívající mládeže. Je nutno rozlišovat její různé podoby a příčiny:

1.Masturbace, po které volá tělo – člověk se podvolí nutkání organizmu, jakým je zejména u dospívajících chlapců vzrušení pohlavních orgánů buďto samovolné, nebo vyvolané nevyhledávaným sexuálním podnětem. Příčinou může být i dlouhé sezení a překrvení přirození, některé pohyby při sportu nebo uvolnění organismu při ulehnutí ke spánku po namáhavém dni, nervové vypětí ve stresové situaci apod. Člověk pociťuje nutkání tlak vzrušení uvolnit tím, že je dovede až k vyvrcholení, které je u muže spojeno s výronem semene. V situaci stresu může k výronu dojít i samovolně a může být spíš nepříjemný než příjemný.
2.Masturbace ze zvědavosti - když v sobě mladý člověk nebo i dítě objeví dosud nepoznanou schopnost svého těla.
3.Masturbace jako náhradní sexuální chování - při izolaci ve vězení, výchovném zařízení apod.
4.Masturbace jako únik – když je člověk ponižován a deptán, může mu masturbace na chvíli dát pocit, že je mu dobře.
5.Nepřímá masturbace – záměrné vyvolání pohlavního vzrušení případně vedoucího až k orgasmu sledováním erotických scén v pornografických pořadech a časopisech, vyvoláváním sexuálních představ, aniž by to bylo spojeno s přímým drážděním erotogenních zón těla.
6.Masturbace, kterou chce svobodná vůle – záměrné jednání za účelem vyvolání pohlavní rozkoše bez sebevydání v lásce.Člověk usiluje o požitek, aniž by chtěl někomu něco dát. Je to závažné porušení řádu a smyslu lidské pohlavnosti, neboť takové svobodně chtěné užití pohlavních sil mimo manželské soužití podstatně odporuje jejich účelu. Tak hodnotí masturbaci Prohlášení kongregace pro nauku víry Persona humana 9 a Katechizmus katolické církve 2352. Podle těchto dokumentů vědomé (tedy svobodně chtěné) ukájení pohlavního pudu mimo pohlavní styk v manželství je něčím „ hluboce nezřízeným ", neboť zásadně odporuje účelu a cíli tohoto pudu. Pohlavní styk má přitom být vzájemným sebedarováním manželů, které by mělo být zároveň otevřeno zplození nového života.

Z hlediska mravního hodnocení musíme jednotlivé podoby onanie pečlivě odlišovat.
Podoby 1. až 4. nejsou masturbací v pravém smyslu, protože nejsou svobodně chtěným vyvoláváním pohlavního vzrušení drážděním pohlavních orgánů. Je-li masturbace eticky závažná, pak ne jen sama o sobě, nýbrž i jako příznak obecnějšího problému v jednání člověka, který se pak neprojevuje jen v sexuálním chování, nýbrž v celém životě. Tak je tomu zřejmě v uvedením 5. a 6. bodě. Je-li mravně špatná či hříšná, pak ne pro navozovanou pohlavní rozkoš. Rozkoš jako smyslový prožitek patří k řádu dobrého Božího stvoření. Mravní špatnost tkví v sebestřednosti, jestliže člověk ty síly, které dostal k prohlubování a prožívání životního společenství lásky se svým manželským partnerem a k plození života, uzavírá do sebe a pro sebe z neochoty darovat se, ze sobectví a zalíbení v sobě samém. Místo, aby se dával druhým, hledá potěšení v sobě samém a zůstává uvězněn v sobeckém Já. Skutečný vztah lásky, postupně až lásky manželské s pohlavním soužitím, je mnohem náročnější.

Je-li naopak masturbace jen projevem nutkavé biologické potřeby, nemusí představovat mravní problém. Rozlišení ovšem vyžaduje mravní vyspělost a zodpovědnost.

. Muži a sexuální pokušení

    Bill Perkins


Pokušení se nevyhne nikomu, útočí i na ty nejlepší  a nejcharakternější muže. Na kněze i na vojáky, na mnichy v klášteře i na vážené ženaté muže, otce rodiny.
Tato kniha vám umožní podívat se pokušení " na zoubek". Prostřednictvím kroků, které vás mohou přivést  k vítězství nad pokušením, se vám různé denní skutečnosti ukáží v zajímavém a novém světle.  Bill Perkinsn píše velice otevřeně, moudře a ze zkušenosti.

Hodnocení čtenářů:
* Tuto knihu by si měl přečíst každý muž, nejen křesťan. Získá tak spoustu zajímavých a užitečných poznatků o tom, jak se stát pánem nad sebou samým. Pomocí zajímavých příběhů ze života, nápadů, rad a postřehů ti kniha taky napoví, jak postupně a natrvalo dobýt ženu svého srdce a stát se pro ni tím nejlepším mužem na světě.

* Nastal čas, aby uprostřed kultury, kde se z každého kouta ozývá „sex“, někdo otevřeně promluvil ke křesťanským mužům o tom, jak zvládat svou žádost a dosáhnout klidu, svobody a svatosti, po které touží. Bill Perkins detailně popisuje plán na dosažení sexuální integrity – takový, který opravdu funguje. Ukazuje mužům, jak docílit svatosti, která zajistí posvěcení pro jejich manželství a bezpečí pro jejich rodiny, vnese život do jejich vztahu s Bohem a sílu pro jejich vztahy s bratry v Kristu. Perkins popisuje tři části plánu, který může dovést muže k vítězství nad pokušením, k tomu, aby se stali pánem sama sebe a ne otroky sexuálního pudu.


. FALEŠNÁ STYDLIVOST.
Do jedné farnosti přišel nový kněz. Zastavil jsem se u něj na faře, když jsem měl cestu kolem, a ptal se ho, jak se mu tam líbí.
"Víš, je to tu všecko pěkné", řekl mi s úsměvem. " Kostel je nově vymalovaný, fara útulná, farníci zbožní. Jen jedna věc mne mrzí, a to nejen tady, ale všeobecně v ČR: čeští muži chodí jen velice málo ke svátostem. Sedl jsem si tuhle s mladými kluky a ptal se, čím to podle nich je.  A přišel jsem na to, že většinou je to z neznalosti a falešného studu. Ze své zkušenosti víme oba, jak je to dnes těžké, udržet si mravní čistotu a správný pohled na život kolem nás. Pokušení doléhá ze všech stran a nikdo nemůže chodit se zavázanýma očima. Každý den jsme v pokušení uspokojovat okamžitě všechny své potřeby bez ohledu na ostatní lidi. Kup si ihned všechno, co se ti zalíbí, i když to vůbec  nepotřebuješ, dělej všechno, co se ti líbí, jen na tom záleží, ne na tom, jestli tím neublížíš sám sobě nebo někomu jinému. Nepřemýšlej, jaký to bude mít později na tebe dopad, žij dneškem, jdi s davem. Je to tak snadné! Je čas se zastavit a trochu se zamyslet. Například onanie. Často těm klukům a mužům říkám: prosím vás, a kdo z nás to nikdy nedělal? Samozřejmě, ani já jsem v mládí nebyl výjimka. Neříkám, že je to v pořádku,  záleží vždy hlavně na důvodu, proč se k tomu člověk uchyluje!  Bůh se dívá do srdce! On přece ví, jaké nás stvořil! A je věčná škoda zůstat na všechno sám, i na lásku, a jen kvůli falešnému studu se připravit o takové poklady, které vám svátosti nabízí! "Jeden muž se mi nedávno svěřil, že než by se o takové věci bavil s  knězem, raději nechodil skoro 10 let ke svátostem. A ted ho to mrzí, protože zjistil, jak hloupě se zachoval. Čím více myslí člověk na věci, které mu vadí a které ho  otravují, tím více ho to svazuje. To platí obecně a potvrdí vám to každý psycholog. Stydět bychom se měli spíše tehdy, když nebojujeme z pohodlnosti proti své pýše a sobectví a nechce se nám udělat něco dobrého pro ostatní, když myslíme jen sami na sebe. Lépe je zaměřit víc energie směrem ven, než se stále dívat jen na sebe a své problémy."


. Pornografie
Tak toto téma nemám rád, přiznám se, že se mi do něj nechce, tak vám tady nastíním jen pár příspěvků od několika mladých kluků, z diskuzí, které mne zaujaly :

* Pornografie (z řeckého πορνογραφία),  pornografía < porné (prostitutka) + grafein (psát); běžně označováno jen jako porno) je znázorňování lidského těla či sexuálního chování vytvořené s cílem podněcovat sexuální pud. Jako pornografické se zpravidla označují pouze materiály, které !!!!!překračují morální normy společnosti!!!!!! a vzbuzují u výrazné části stud, slabší formy podobných zobrazení se v takovém případě označují jako erotika.

* Ja bych řekl,  že závislost na pornu je blbost. Někdo se rád mrkne - pro zábavu, inspiraci, ze zvědavosti, ale aby někdo u toho ze "závislosti" trávil 20h každý den, to snad fakt ne. . .

* I když tato závislost zatím nemá oficiální diagnostickou nálepku, průzkumy odhalily, že se týká přibližně sedmi procent lidí.O závislosti se potom mluví tehdy, když "sjížděním" internetového porna trpí vztahy s blízkými lidmi, nejde jen o závislost časovou. Aniž si to člověk uvědomuje, stává se více zaměřeným sám na sebe a ztrácí schopnost opravdově milovat, protože láska není stav, ale vztah. A pokud není člověk schopný strávit delší dobu bez prohlížení inkriminovaných stránek, posedlost virtuální erotikou mu například taky znemožňuje pracovat  a soustředit se (někdo neodolá a věnuje  se jejímu konzumování  i v pracovní době) a zanedbává ostatní oblasti života.

* Argumenty příteli, Hans Rotter
(Autor, univerzitní profesor) citace z knihy "Sexualita a křesťanská morálka" :
"Jedním z nejnápadnějších jevů pseudosexualizace naší moderní společnosti je pornografie. Její nebezpečí nespočívá ani tak v tom, že bezprostředně zraňuje stud, nýbrž v tom, že zprostředkovává takové chápání sexuality a člověka vůbec, které poškozuje lidskou důstojnost."

"Devalvace ženy: Pornografie přispívá obzvlášť ke znevažování ženy. Ta je tu představována v roli, v níž má téměř výhradně sloužit smyslovému požitku muže. Má stavět na odiv svůj tělesný půvab, aniž by se braly vážně její vlastní potřeby a problémy. Ideálem je přitom výhradně mladé ženské tělo. Starší žena se tím často cítí puzena k tomu, aby se uměle líčila jako mladá, protože se její stárnutí představuje pouze jako umenšování její ceny. V pornografii se tedy provozuje propaganda, která je v diametrálním protikladu k jakékoliv snaze o zrovnoprávnění ženy v moderním světě a přispívá k vykořisťování ženy."

* Pokud jsi věřící, tak asi  chápeš, že každý člověk je stvoření Boží, ba dokonce Bůh nás stvořil ke svému obrazu. Porno je jednoznačně snižování lidské důstojnosti, takže i urážka samotného Boha.


Máš k tomuto tématu něco zajímavého? Napiš to do diskuse, a mohu to sem přidat.

Z diskuze:

A.B.
o Právě jsem se vrátila ze "školení", a v přednášce nám paní doktorka psychiatrie a psychologie říkala o různých závislostech, a o lidech, kteří jim propadli. Zabývá se i léčbou závislosti na pornografii a říkala, že nouzi o klienty rozhodně nemá. A to léčí jen takové, kteří přišli dobrovolně, jak je v našich končinách zvykem. Tedy takové, kteří už s tím nemohou normálně žít, nebo takové, se kterými lidé kolem nich nemohou normálně žít. Takových lékařů je dnes u nás nedostatek, a tyto závislosti se léčí velmi špatně. Říkala, že je to jako závislost na tvrdých drogách. Někdo se stane závislým po první dávce, někdo až po několika. Ale když jednou člověk překročí to tabu, zanechá to na něm nesmazatelné stopy. Bohužel, ne všichni psychiatři a psychologové se tuto závislost snaží léčit. je taky hodně velmi vzdělaných a chytrých psychologů a psychiatrů, kteří stojí na druhé straně: za nemalý obnos vymýšlejí, jak nejlépe zaútočit na lidskou psychiku. To se jim daří zejména pokud se týká internetové pornografie. Vznikne závislost a pak to člověka táhne na weby, kde už musíš za zážitek zaplatit.

U pornografie platí : kdo uteče, ten vyhraje. Takže ani nezkoušet klikat na podobné stránky, nemačkat bezmyšlenkovitě ovladač televize, a podobně. Není to zbabělost, je to chytré a preventivní rozhodnutí dobře informovaných lidí, vyhnout se pornu obloukem. U toho méně promyšleného porna se člověk sledováním podobá tomu, kdo jde a vezme nabízenou tvrdou drogu, a zkouší, jestli se stane závislým nebo ne, co to s ním udělá. Jak do dopadne, že svoji vlastní závislost si člověk často vůbec neuvědomuje, až potom, když je pozdě, to asi víme všichni. A u toho propracovaného, vymyšleného skutečnými odborníky na lidskou psychiku, je možno člověka, který to sleduje, přirovnat k tomu, kdo má sex s člověkem, o němž ví, že je HIV pozitivní. A řekne si, já jsem byl vždycky zdravý, mne se žádné bacily nechytají, tak se jistě ubráním i tomuto. Neubrání. A žádné diskutování tomu nezabrání, může si o tom myslet, co chce, může se tomu smát, je to jedno. Porno v člověku zničí něco, co už nejde obnovit.Ti, kteří ho sledují a zdá se jim, že se nic neděje, jen zatím neví, o co jde. Časem se to ale projeví. Je ale možné, že ani tehdy nebudou litovat, protože neví, o co takto přišli. Někde jsem viděla nějaké zajímavé stránky o závislosti, jak to najdu, dám sem odkaz. 

o
Četl někdo z vás knihu Na pokraji propasti?
Tam se psycholog  zabývá  problematikou dospívání a pak tam taky něco padlo o pornografii.
Celkem barvitě popsal příběh jednoho muže, který, když měl  13 let, našel na zemi venku, pornografický časopis. Protože ho nezahodil, ale pečlivě prostudoval, stal se závislým na pornografii. Nejdříve to byla normální pornografie a postupem času přecházel na tvrdší a tvrdší.Dorostlo to do takové míry, že čekal s autem na určitém místě a zeptal se kolemjdoucí slečny nebo ženy, jesli neví, kde je nějaká ulice apod. a vtáhl ji do auta a znásilnil, a pak zabil. Bylo tam takových případů závislosti hodně, i menších dětí. Když ten psycholog mluvil před smrtí s tím násilníkem, tak on mu řekl, že si vždy moc dobře uvědomoval, co dělá, ale že ta touha a ten pocit byly silnější a uplně ho to ovládlo .Vždy po tom, co spáchal, cítil nesmírnou vinu, ale nemohl už bez toho být.Varoval ostatní lidi před pornografii, že ta z něho udělala tohle to.....a za několik hodin po rozhovoru skončil na elektrickém křesle :(

. Homosexualitareklama poskytovatele služeb :

 
Tento web chce být mostem mezi tebou a světem holek. Témata : kluci, holky, rande, sbalit, sex, láska a polibek.